ODLAR YURDU – AZƏRBAYCAN

Previous Next Azərbaycan coğrafi addır. Bu ad bir tərəfdən bu ərazidə eradan çox-çox əvvəl yaşayan əhalinin…