“Dövlətin üzərinə nə düşübsə hamısını edibdir”.

Paylaş